Tags: ระยะปลอดภัย

HomeTags: ระยะปลอดภัย
การทำตัดตกสำหรับงานพิมพ์

การทำตัดตกสำหรับงานพิมพ์

ตัดตก หรือ ระยะตัดตก (Bleed) คือ การตั้งระยะเผื่อพื้นที่ของงานพิมพ์ให้มีขนาดกว้างกว่าจากขอบงานจริงที่ต้องไดคัทหรือทำการตัดขอบออกไป เนื่องจากการไดคัทหรือตัดขอบด้วยอุปกรณ์นั้นไม่สามารถทำให้แม่นยำได้ 100% ในทุกๆชิ้น ในแต่ละชิ้นอาจมีการตัดคลาดเคลื่อน เยื้องซ้าย ขวา บน หรือล่างได้ ทำให้การทำระยะตัดตกนั้นสำคัญมากๆ...
Read more